+31653184022

Privacy Policy en cookies

Voor alle voorkomend afbouwwerk en specialistische kitwerken - opsporing en reparatie van lekkages in badkamers , zwembaden, fonteinen, kelders en vloeren

Uw privacy is belangrijk. Graag informeren wij u dan ook via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website en/of diensten.


Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de eigen computer. Een cookie slaat niet uw naam, niet uw adres, niet uw leeftijd en ook andere persoonlijke gegevens slaat een cookie niet op. Ze onthouden alleen de voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag. bijv nadat u het lettertype wat groter heeft ingsteld als voorkeur, onthoud de browser dit dmv een cookie bestand.


Voor communicatie met Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort of informatie over de website verwijzen wij u naar onze contact pagina

Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort

gevestigd te Veghel. Nederland is, indien van toepassing, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 • Contactgegevens:
  Theo Vermeltfoort
 • Vlasven 28 5464PN Veghel, NL
  mob 06 531 840 22

Op 25 mei 2018 is de Europese wetgeving aangepast en dit heeft invloed op de manieren waarop we contact met u kunnen opnemen.

Indien u berichten van ons per e-mail ontvangt of eerder contact met ons hebt gehad en u dit wilt laten voortduren, moeten we weten dat u akkoord bent dat uw persoonlijke gegevens bekend zijn bij ons bedrijf. 

We nemen uw persoonlijke gegevens serieus en we zullen deze altijd beschermen. Zie ons privacybeleid hieronder voor meer details.

We willen u als klant van Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort niet kwijt raken – we hebben dus voortaan uw uitdrukkelijke toestemming nodig bij gegevens verwerking! We hopen op uw begrip hiervoor.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u zelf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • -Voor- en achternaam
 •  Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch aan ons doorgeeft.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen/ ontvangen van uw betaling o.a. ivm  betaklingsnota aan Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort
 • Verzenden van nota’s en/of overige correspondentie
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over ons te weten komen. Wij verzamelen regelmatig gegevens omtrent de gebruikers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw acces provider of uw bedrijfsnetwerk.

Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden eventueel ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Op dit moment plaatsen we geen cookies door derden

Geautomatiseerde besluitvorming

Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort neemt soms op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort) tussen zit.

Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:  Het CMS website beheersysteem . bijv invullen van het contact formulier met uw gegevens zoals naam en email adres verloopt het doorsturen via de server van de website . uw IP adres kan evt opgeslagen worden bij het email bericht.

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

 • -Voor- en achternaam | max 7 jaar | ingeval van nota’s voor boekhouding en/of administratie
 •  Adresgegevens        | max 7 jaar | ingeval van nota’s voor boekhouding en/of administratie
 • Telefoonnummer       | max 7 jaar | ingeval van nota’s voor boekhouding en/of administratie
 • Bankrekeningnummer | max 7 jaar | ingeval van nota’s voor boekhouding en/of administratie
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch aan ons doorgeeft.| max 7 jaar | ingeval van nota’s voor boekhouding en/of administratie
 • E-mailadres             | max 7 jaar | ingeval van nota’s voor boekhouding en/of administratie
 • IP-adres | tijdelijk 1 maand | ivm eventuele technische problemen -hack pogingen
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website | tijdelijk 1 maand | ivm eventuele technische problemen -hack pogingen
 • Internetbrowser en apparaat type | tijdelijk 1 maand | ivm eventuele technische problemen -hack pogingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens eventueel verwerken in onze opdracht, sluiten wij zo nodig een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contact formulier

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u  tevens een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kit- & Afbouwbedrijf Vermeltfoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het contact formulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contact formulierhet, dan verwijderen wij deze informatie.

Wijzigingen.

Kit en Afbouwbedrijf Vermeltfoort  behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt.
Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.
Vragen en updates.

Indien u vragen of suggesties heeft ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier

WhatsApp Chat
Zend bericht via WhatsApp